Vizyonumuz


  • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
  • Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
  • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
  • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
  • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
  • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.