Talebe Yetiştirme


"Her Müslüman erkek ve kadına ilim öğrenmek farzdır."


İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadının görevidir.Her Müslüman'ın yapmakla yükümlü olduğu din görevlerini yerine getirmek,hak ile batılı, helal ile haramı ayırmak için yeterince bilgi sahibi olması üzerine farzdır.


Biz insanlar ilimle yücelir,cehaletle karanlığa saplanırız.İlim bir nurdur,bir hayattır, bir cemiyetin yaşamasına ve yükselmesine sebeptir.


Cahillik ise, bir karanlıktır, bir ölüm, bir felakettir.İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak,onlara iyiliği emredip, kötülükten nehy etmek her Müslüman'ın yapması gereken bir vazifedir.
İKRAM İnsani Yardım Derneği; olarak her yaşa hitap edecek şekilde açmış olduğumuz Medreseler ile 7'den 70'e herkese eğitim vermekteyiz.


Medreselerimizde okuyan talebelere sırasıyla Kur'a-nı Kerim,Hafızlık , sarf ,nahiv, fıkıh, tefsir, hadis, akaid, tarih, tasavvuf ve adap gibi Arapça dersleri vererek, onları uhrevi olarak yetiştirmekteyiz.


Medresede okuyarak ahlaki ve ilmi olarak kendini geliştiren talebelerimiz dünya hayatlarının devamında ise kendileri gibi ilim, hilim ve ahlak sahibi insanlar yetiştirmeye gayret ederler.


Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'e "Oku" emri ile gelen ve hir-a nur mağarasında başlayan ilim yolunu bugün bizlerde İKRAM İnsani Yardım Derneği;


olarak İstanbul fatihte devam ettiriyoruz.